Compromís d’Esquerres reclama mesures urgents per protegir l’entorn de les basses del Terrisser

• El regidor Òscar Vergés denuncia l’acumulació de deixalles als accessos de les basses i proposa que s’implantin elements per evitar els abocaments i per dificultar l’accés de vehicles a tota l’àrea

• “El camí és un abocador de restes de plantacions i de runes, tot i que el perímetre de les basses es troba força net”

• Lamenta que la falta de pluges ha assecat completament les basses

Compromís d’Esquerres per Figueres ha reclamat avui al govern que prengui mesures urgents a l’entorn de les basses del Terrisser per evitar que es degradi. El regidor Òscar Vergés ha denunciat que el camí d’accés “és un abocador de restes de plantacions i de runes, i el perímetre de les basses es troba força net, gairebé com el vam deixar l’any passat amb la neteja de la jornada Let’s Clean Up Europe”, i ha demanat al govern que retiri les deixalles acumulades recentment.Així mateix Vergés ha proposat al govern diverses mesures per minimitzar els impactes que s’hi generen: limitar l’accés amb barreres, senyalitzar la prohibició d’activitats cinegètiques i afavorir que els abocaments es facin controladament “posant contenidors per a restes vegetals a la zona oest de Figueres”. També ha recordat que l’any passat va demanar que es realitzessin neteges periòdiques per evitar l’acumulació i la dispersió pel vent i la contaminació del medi, però creu que “la solució passa per prevenir els abocaments i limitar l’accés de vehicles”.

Amb motiu del Dia Mundial de les Zones Humides, membres de Compromís d’Esquerres han visitat avui les basses del Terrisser amb l’objectiu de veure l’espai i valorar l’estat de conservació. El portaveu del grup municipal ha lamentat que les basses estan seques per la falta de pluges, i que s’hagi “perdut” temporalment aquest punt d’abeurament per a la fauna. “És un avís més de la greu sequera que estem patint”.

Vergés, que ahir va preguntar al ple ordinari de l’ajuntament sobre aquest espai protegit, ha manifestat que està d’acord amb què l’ajuntament l’adquireixi per a la ciutat i per a desenvolupar usos ambientals. “Fa anys que demanem la seva protecció i que es promoguin els usos pedagògics”. Vergés afirma però que “no cal esperar a ser-ne propietaris per a prendre les mínimes mesures que evitin l’acumulació de restes vegetals i de runes”. Pel que fa als cartutxos de caça, enguany se n’han trobat unes dotzenes, ben poc comparat amb els que es van recollir l’any passat. No obstant això, suggereix demanar a la Generalitat que senyalitzi que l’activitat cinegètica ja no és permesa, doncs l’any passat va modificar la normativa d’ús de l’espai i les activitats autoritzades.

Figueres, 2 de febrer de 2018

Anuncis

Compromís d’Esquerres s’abstindrà al pressupost de Figueres

Compromís d’Esquerres s’abstindrà al pressupost de Figueres

  • El regidor Òscar Vergés no obstaculitzarà l’aprovació del pressupost i demana al govern fomentar al màxim el consens polític “perquè Figueres no s’encalli fins al 2019”
  • Valora la predisposició del govern a assumir tres propostes sobre residus, mobilitat i formació ocupacional, i a desenvolupar-les en el termini d’un any


Compromís d’Esquerres per Figueres ha signat un acord amb el govern municipal a canvi de no obstaculitzar l’aprovació del pressupost per a l’any que ve. Així, el regidor mantindrà el vot d’abstenció que va fer en la comissió informativa extraordinària d’aquest dimecres.

El regidor de Compromís, Òscar Vergés, afirma que la situació d’inestabilitat política, donada la minoria del govern des del seu trencament, el mes de gener d’enguany, perjudica el ritme i la presa de decisions, i considera que l’alcaldessa, Marta Felip, hauria de fomentar al màxim el consens polític per afrontar els reptes de ciutat. “Hi ha diversos projectes -l’escola Carme Guasch, el nou pavelló, el POUM, el Casino Menestral…- que s’han de desencallar encara que no hi estiguem d’acord del tot. Però també tenim dèficits, d’equipaments i de gestió, que requereixen atenció immediata. Cal començar a treballar-hi perquè Figueres no s’encalli fins al 2019”.

Des de Compromís d’Esquerres per Figueres valoren el pressupost per a l’any 2018 de “continuïsta” i creuen que no desenvolupa l’equitat social, mesura aprovada per unanimitat l’estiu de l’any passat, i que aplicaria i ampliaria la tarifació social als serveis i equipaments públics. El regidor assegura que manté “la voluntat de col·laborar a fer més justes socialment, ambientalment sostenibles i participatives les propostes que es consensuïn al plenari, i no afavorir un desgavell polític més gran. Crec en l’oposició constructiva, tot i que justifico el no que vam fer al pressupost d’aquest any”.

Compromís d’Esquerres considera que aquest acord està en la línia de fer de Figueres una ciutat més amable, habitable i eficient, mitjançant la recuperació de mesures de mobilitat “ja aprovades anys enrere”. També, millorant la gestió dels residus municipals, amb motiu de la normativa “cada vegada més restrictiva i amb un cost econòmic més elevat, i la imminent aprovació dels plecs administratius i tècnics del nou servei de recollida d’escombraries i neteja viària”, sosté el regidor de Compromís. Així mateix, vol que el desenvolupament d’aquests projectes compti amb la participació ciutadana.

Les propostes de Compromís d’Esquerres per Figueres al pressupost de 2018

El regidor Vergés assegura que les propostes que havia presentat en nom de Compromís al govern han estat acceptades “tant en el contingut com en el calendari”. Afirma que són propostes complementàries, que tenen un vessant més de gestió i millora, amb poca dotació econòmica i que se centren en la recuperació d’un espai públic, a millorar la separació de residus i a contribuir en la mobilitat sostenible.
La recuperació i rehabilitació del Mas Torrent com a espai d’ús públic. S’ha dotat el pressupost de dues partides, una per a la redacció del projecte de rehabilitació d’aquesta edificació i el seu entorn (30.000€), i una altra per a la redacció d’un projecte per a la formació ocupacional de joves en aquest espai (20.000€).
La promoció activa de la mobilitat sostenible
Debatre i implantar mesures -incloses als plans de mobilitat de la ciutat- per a la mobilitat interna en bicicleta/patinet/hoverboard i similars que portin a la definició de dos eixos viaris nord-sud, est-oest de pas prioritari per a bicicletes. No té pressupost.

Campanya informativa de sensibilització de residus i recollida selectiva, sostinguda en el temps i orientada a assolir millores en els objectius de reducció i separació contemplats al nou servei de recollida de residus. Orientada a millorar els índex de separació i reduir el cost de recollida i gestió que suposa -actualment i en els propers anys- per al pressupost públic. Aquesta proposta implica la contractació d’agents cívics amb un programa específic de sensibilització sobre els sistemes i la recollida de les fraccions recuperables dels residus domèstics. Així mateix també preveu un reforç informatiu del civisme i la neteja viària. Aquesta acció es nodrirà d’una partida de 20.000€.


Figueres, 23 de desembre de 2017

Compromís d’Esquerres vol una mobilitat “realment sostenible” a Figueres

• Considera que només s’ha centrat en el vehicle privat i en la pacificació parcial del centre urbà, i que no s’ha invertit en el transport públic i la promoció de la bicicleta

• El regidor proposa crear dos eixos prioritaris per a bicicletes i incrementar la flota d’autobusos per cobrir els barris perifèrics

Compromís d’Esquerres per Figueres considera que la implantació de la mobilitat sostenible a Figueres és insuficient, i que no s’ha actuat en la línia que marquen els plans de mobilitat de la ciutat. El regidor de Compromís, Òscar Vergés, afirma que els darrers governs de la ciutat s’han centrat “exclusivament a pacificar el centre urbà, pensant només en el vehicle privat“. En aquest sentit, Vergés creu que “la política de mobilitat avança coixa, perquè ha deixat de banda el transport públic i la bicicleta“.

Per a Vergés, a Figueres no hi ha hagut inversions ni actuacions significatives per millorar el transport públic col·lectiu, “disposem de pocs autobusos urbans, un més que fa deu anys, tenim recorreguts llargs i una baixa freqüència de pas“. De la mateixa manera, tampoc veu que s’aposti per promoure l’ús de la bicicleta i altres mitjans no contaminants, mesures que estan incloses als plans de mobilitat i considerades prioritàries. “No entenem com s’ha pogut anul·lar qualsevol inversió en el transport públic i en la bicicleta. A Figueres encara hi ha poca gent que es mogui en bicicleta dins de la ciutat, perquè es percep inseguretat per circular entre els vehicles motoritzats“. Vergés considera que compartir l’espai no és una solució vàlida, sinó “poc compromesa i que condemna els ciclistes al perill permanent o a renunciar a desplaçar-se en bicicleta“. En conseqüència, els nous usuaris de la bicicleta circulen per les voreres, on se senten més segurs que a la calçada.

A més, ha recordat que gran part de la xarxa de carrils bici es troba fora de la ciutat i que la xarxa de transport públic no millora. Tot i això, des de Compromís es veu adequada la implantació de mesures de pacificació del trànsit al centre de la ciutat, però insuficient per als barris.

Compromís d’Esquerres espera que des del govern s’iniciï en breu el debat de la mobilitat sostenible amb una base participativa de la ciutadania, a l’hora de decidir sobre noves mesures. Un cop es convoqui la comissió de mobilitat de l’ajuntament, des del grup municipal es defensarà la creació de dos eixos viaris amb prioritat per a les bicicletes, per tal de cobrir la ciutat d’est a oest i de nord a sud. En aquest sentit Vergés assegura que no és necessària una gran inversió, i que també és una mesura per pacificar alguns trams de la ciutat, però sobretot “per donar seguretat d’un a altre costat de la ciutat a aquelles persones que volen desplaçar-se en bicicleta i avui encara no s’atreveixen“.

El regidor de Compromís ha valorat les activitats de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Vergés assegura que ha vist una bona acollida entre els figuerencs que es van acostar i passejar pel carrer Ample, que ha estat tancat al trànsit el darrer divendres i dissabte. Així mateix, ha agraït la feina realitzada i la predisposició de l’ajuntament per fer més difusió i activitats en properes edicions.

25 de setembre de 2017

Compromís d’Esquerres proposa incorporar les “superilles” al debat de la mobilitat a Figueres

SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA

Compromís d’Esquerres proposa incorporar les “superilles” al debat de la mobilitat a Figueres

• Organitza una xerrada, la projecció d’un documental i una taula rodona, i participa en el Dia sense cotxes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura a Figueres

Compromís d’Esquerres per Figueres ha organitzat diverses activitats en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura d’aquest any amb l’objectiu de conscienciar la societat de fer més habitable la ciutat i repensar la convivència als espais públics.

Així, el divendres 15 de setembre, a les 19.30h, tindrà lloc una xerrada sobre el model de les “superilles” de Barcelona, que pretén redefinir la mobilitat, la revitalització de l’espai públic, el foment de la biodiversitat i el verd urbà, amb la implicació de la ciutadania. Amb el títol “SUPERILLES. Podem fer més habitable Figueres?” l’agrupació local de Compromís d’Esquerres vol debatre l’experiència barcelonina i qüestionar la seva aplicació a Figueres. La xerrada serà al local de l’associació de veïns dels Cendrassos (C/Cendrassos, 36) i comptarà amb la participació de Marc Iglesias, enginyer civil, especialista en polítiques de mobilitat sostenible i membre de l’associació per a la Promoció del Transport Públic, i del regidor de Compromís d’Esquerres per Figueres, Òscar Vergés, llicenciat en geografia i col·laborador en algunes mesures de mobilitat sostenible impulsades a Figueres.

Pel divendres 22 de setembre, a partir de les 19.30h, s’ha organitzat la projecció del documental “Bicis vs cotxes”, del cineasta suec Fredrik Gertten, i una taula rodona al voltant de la mobilitat en bicicleta a Figueres que comptarà amb la participació de diversos experts en mobilitat i usuaris de la bicicleta en l’entorn urbà. És previst que aquesta activitat es desenvolupi en el marc del Dia sense cotxes, al carrer Ample. Així mateix, en aquest escenari, al llarg del divendres i dissabte, Compromís d’Esquerres col·laborarà amb l’Ajuntament de Figueres per conscienciar, a través de diversos tallers, de la necessitat de racionalitzar els usos de l’espai públic.

Compromís d’Esquerres revisarà les factures d’electricitat de Figueres per detectar pagaments indeguts als darrers quinze anys

El ple de l’ajuntament aprova per unanimitat revisar i reclamar a les empreses comercialitzadores per la potència contractada i no subministrada, com demana la moció de Compromís

D’existir, els imports pagats es destinaran a combatre la pobresa i l’estalvi energètics

El regidor Òscar Vergés assumirà la revisió de les factures elèctriques dels equipaments i l’enllumenat públics de Figueres. Així ho demana la moció que des de Compromís d’Esquerres per Figueres es va presentar al ple municipal d’ahir dijous, i que va ser consensuada i aprovada amb el vot positiu de tots els grups i regidors del consistori.
La moció alerta que les empreses subministradores d’electricitat poden haver estat cobrant imports presumptament il.legals a les factures. Aquesta situació s’origina l’any 2001, quan es va aprovar el reial decret 1164/2001 de 26 d’octubre,​​ que obligava a mesurar i facturar d’acord a la potència màxima subministrada per a cada període tarifari, punta, pla o vall del període de facturació. En no poder realitzar les mesures perquè no es van instal.lar els primers aparells de mesura fins l’any 2008, la facturació havia de correspondre al 85% de la potència contractada, com recull l’article 9 del reial decret. Les empreses però, poden haver estat cobrant el 100% de la potència contractada, fins i tot després de l’any 2008. Per això, el regidor Vergés ha demanat que es revisin i “en cas de trobar pagament indeguts, els reclamarem a les empreses subministradores. Volem destinar-los a combatre la pobresa energètica i a impulsar mesures d’estalvi i eficiència als equipaments de Figueres”, ha afegit. El regidor ha recordat que aquesta moció prové de la moció que va presentar Olot en Comú fa unes setmanes i que va aprovar el ple municipal d’Olot.

Vergés s’ha mostrat satisfet amb l’encàrrec del govern per assumir la revisió de les factures pagades en els darrers quinze anys. Aquest punt va ser transaccionat a la moció inicialment proposada per Compromís d’Esquerres a la reunió de portaveus, abans del ple. Així mateix, durant el ple va mostrar l’oferiment d’incorporar al grup de treball les regidores i regidors que així ho volguessin.
Aquí pots consultar la moció aprovada al ple municipal del dijous 1 de juny de 2017

Compromís demana que es valori l’ús d’energia renovable al nou contracte de subministrament de FISERSA

  • El regidor d’esquerres vol que el govern de Figueres compleixi els acords del ple, concretament la moció que es va aprovar el juliol de 2016 per la contractació d’empreses cooperatives de subministrament d’energia renovable
  • Proposa refer els plecs de condicions incorporant l’ús d’energies renovables o bé modificant les valoracions perquè ponderi més que l’econòmic

Compromís d’Esquerres ha demanat avui al govern de Figueres que compleixi els acords del ple municipal sobre la contractació d’energia renovable als equipaments i enllumenat públics de la ciutat “també a les empreses que administra, com Figueres de Serveis SA (FISERSA)”. Des de la formació política s’està qüestionant la validesa dels plecs de condicions que vol aprovar FISERSA “perquè no preveu acotar ni ponderar el subministrament de potència elèctrica d’origen renovable al nou contracte per aquest any”, a partir del mes de juliol, sosté el regidor Òscar Vergés. Per això, el representant de la formació al consell d’administració de FISERSA, Emili Santos, proposarà modificar els plecs de condicions per a la contractació d’energia elèctrica, “perquè incorporin el requisit o bé es valori amb una major puntuació l’origen renovable de l’energia”.


El passat mes d’agost el ple de l’Ajuntament de Figueres va aprovar la moció de Compromís d’Esquerres que acordava orientar la nova contractació d’energia elèctrica a través d’un subministrador que comercialitzés energia d’origen renovable i que fos una cooperativa. Aquesta moció va rebre el suport de 19 dels 21 regidors del ple municipal, però s’ha descartat per motius econòmics. En aquest sentit, Vergés ha reclamat que es doni compliment i no es menystinguin ni dilatin les decisions aprovades pel ple municipal. A més considera que incomplir amb la moció restaria credibilitat al govern de Marta Felip, “no només pels pactes polítics d’ara sinó també per incomplir els acords i les decisions que pren el ple municipal”.

Per a Vergés és necessari invertir “amb convicció en la reducció del consum elèctric, i que aquest sigui d’origen renovable”. El regidor assegura que no és suficient la inversió en enllumenat de baix consum i automatismes en alguns equipaments que s’han fet fins ara, i lamenta que la substitució per llums LED de l’enllumenat de la via pública no començarà fins que es resolgui la nova contracta de serveis urbans. En aquesta línia, assenyala que “caldria ser més agosarats en la generació i distribució d’energia a l’àmbit local, mitjançant una cooperativa impulsada per l’ajuntament i que donés cobertura als petits productors

Cobraments indeguts per la potència subministrada

Vergés també ha anunciat que Compromís presentarà, tal i com va fer Olot en Comú fa un mes, una moció per revisar els consums i la potència subministrades per part de les companyies distribuïdores d’energia. Des de Compromís es vol descartar que s’hagi pagat de forma indeguda des de l’any 2001, “i que, com a responsables de la gestió pública, estem obligats a qüestionar, i a resoldre favorablement pels interessos comuns. Si hem pagat de més, la llei ens ampara per reclamar-ho”.

Aquesta moció pretén establir si les companyies han estat cobrant el 100% de la potència contractada i no subministrada, a falta d’aparells de mesura adequats o bé per no haver-ho tingut en compte, i si es comprova que és així, reclamar els imports indegudament facturats. La moció també preveu posar a disposició de comerços i indústries de Figueres un servei d’informació i assessorament.

Compromís d’Esquerres per Figueres demanarà recuperar les competències en habitatge si no es compleix el conveni entre l’ajuntament i el consell comarcal

3 mesos després d’aprovar el conveni, el regidor i conseller Òscar Vergés exigeix convicció política i tècnica a ambdues administracions per resoldre l’emergència habitacional a Figueres
Denuncia a més la poca sensibilitat social del govern figuerenc que reduirà les partides socials al pressupost de 2017 en 80.000€
El regidor de Compromís d’Esquerres per Figueres, i conseller comarcal d’ICV-EUiA-Entesa a l’Alt Empordà, ha lamentat avui que l’ajuntament i el consell no tinguin la voluntat de complir amb el conveni de col·laboració en matèria d’habitatge. Aquest conveni va ser aprovat per ambdues administracions en els respectius plens, al desembre i al gener, i té el propòsit de compartir eines i informació per millorar la gestió de les necessitats d’habitatge social al municipi. “És qüestionable que tres mesos després d’aprovar el conveni no s’hagi intercanviat ni una sola dada, perquè no s’ha connectat cap computadora, ni s’hagi formalitzat el grup de seguiment del conveni. El més lamentable però és que no hi hagi la voluntat política de resoldre un problema que sempre s’ha volgut amagar”.

Vergés ha denunciat també la poca sensibilitat social del govern de Marta Felip “que pretén reduir les partides socials en 80.000 euros i no afrontar la necessitat i la urgència que tenim a Figueres, la tercera ciutat gironina amb major risc de pobresa”. El regidor adverteix que a Figueres hi ha gairebé 400 famílies en situació d’emergència habitacional i que l’any 2016 l’ajuntament ha pagat prop de 150.000€ per no disposar d’habitatges que cobreixin aquestes necessitats. Així mateix ha lamentat la falta de recursos i l’eficiència en el seu ús per atendre la pobresa habitacional i social.

D’haver-se iniciat la col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal, des de Figueres es podria millorar l’atenció i fer més eficient les prestacions i ajuts a les persones que tenen problemes amb l’habitatge. Així des de l’àrea d’habitatge es tindria accés a dades de perceptors d’ajuts d’especial urgència, de prestacions permanents per al pagament del lloguer, i els expedients d’Ofideute i del Registre de sol·licitants d’Habitatge de Protecció Social, entre d’altra informació.

Compromís d’Esquerres proposa mesures per abaratir i millorar el sanejament de l’aigua a Figueres

DIA MUNDIAL DE L’AIGUA

Compromís d’Esquerres proposa mesures per abaratir i millorar el sanejament de l’aigua a Figueres

  • El regidor Òscar Vergés insisteix que cal evitar que a Figueres es perdi “un de cada quatre litres que potabilitzem
  • Proposaran millores en el rec de parcs i jardins, la implantació de sistemes de separació d’aigües pluvials, i una major sensibilització per evitar l’abocament de residus nocius al clavegueram

Amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, Compromís d’Esquerres per Figueres veu imprescindible que l’ajuntament impulsi mesures d’estalvi i d’eficiència en la gestió i ús de l’aigua. Així mateix, Compromís planteja que s’estudiï incorporar al pressupost les inversions necessàries per reduir i millorar-ne l’aprofitament. En relació a la contractació de la nova fase de depuració per reduir nutrients que s’iniciarà properament a la depuradora de Figueres, el regidor del grup municipal, Òscar Vergés, assegura que “a més d’invertir en infraestructures de sanejament de les aigües residuals urbanes, hem de promoure l’ús eficient en tot el cicle de l’aigua, a nivell públic i privat”. Des de Compromís es considera necessari reflexionar sobre com i per a què consumim l’aigua de boca, i els usos que l’hi donem, però també com la retornem al medi.

Compromís d’Esquerres ha proposat, en aquest mandat i anteriorment des d’ICV, impulsar mesures d’estalvi i d’eficiència en l’ús de l’aigua a Figueres: “l’any passat vam demanar més inversió en la reposició de canonades, ja que perdem un de cada quatre litres que potabilitzem”. També s’ha demanat que es tingui en compte l’ús de l’aigua regenerada, “un cop fetes les obres de millora de la depuradora i conscients de que no es farà la nova fins d’aquí a uns anys”. Vergés ha recordat que han suggerit reiteradament a l’ajuntament millores per prevenir el seu malbaratament i reduir el cost que suposa potabilitzar aigua quan es podria tractar i usar l’aigua del freàtic per al rec dels parcs i jardins, i potser també per al baldeig de carrers, així com recórrer únicament a l’ús d’espècies vegetals autòctones per al verd urbà, la millora dels recs automàtics i l’ús d’aigua regenerada. Per això donaran suport a les iniciatives que suposin la implantació de sistemes de separació d’aigües pluvials, i proposaran noves campanyes informatives i de sensibilització sobre l’abocament de residus nocius al clavegueram. Així mateix, el regidor demana fer especial atenció a l’ús de l’aigua per al baldeig que es proposava en els plecs de clàusules de la nova contracta de residus i neteja viària.

Des de la formació política insisteixen amb la necessitat de mantenir les campanyes informatives i de sensibilització, tant per a l’estalvi “encara que tinguem garantit l’abastament de l’embassament de Darnius”, com per a la depuració de l’aigua que s’ha de tractar abans de tornar al medi, i del problema de les tovalloletes infantils i altres residus que s’aboquen al clavegueram.

Compromís d’Esquerres demana a l’ajuntament de Figueres que s’adhereixi al Let’s Clean Up Europe

  • Proposa dues ubicacions prioritàries d’actuació: les Basses del Terrisser i el curs del riu Manol, on impulsar una acció conjunta de la ciutadania per netejar els espais d’interès natural del terme municipal

Compromís d’Esquerres per Figueres ha demanat al govern municipal que s’adhereixi a la campanya Let’s Clean Up Europe, dins de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, del 12 al 14 de maig.

L’objectiu d’aquesta campanya és conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem i s’acumulen sense control a la natura, i promoure la seva recollida. En el cas de Figueres, Compromís d’Esquerres proposa fer la recollida de deixalles als dos espais naturals més destacables, pels seus valors i funcions ecològiques, que tenim al terme municipal: les Basses del Terrisser i els marges del riu Manol.

Amb la intenció de dur a terme aquesta activitat, amb el màxim de participació possible, el regidor de Compromís, Òscar Vergés, afirma que convidaran totes les entitats i col.lectius del municipi “perquè els espais verds que envolten Figueres i que encara no estan del tot humanitzats, no acabin per degradar-se totalment per la nostra responsabilitat d’usar-los com abocadors”

Figueres, Compromís
El passat 4 de febrer, Compromís d’Esquerres va organitzar una sortida pedagògica a les Basses del Terrisser de Figueres, amb motiu del Dia Mundial de les Zones Humides. Aleshores Verges va reclamar que s’impulsessin mesures per a la conservació i manteniment d’aquest espai protegit, així com de sensibilització sobre el patrimoni natural del nostre entorn. També es va demanar que es prenguessin mesures, donada la proximitat al centre penitenciari, per modificar les activitats que s’hi permeten, principalment la caça, i que no són compatibles. A més “la presència de vaines de caça és general, un dels principals residus que trobem a tota l’àrea de les basses” assegura Verges, que celebra que el departament d’Agricultura hagi aprovat limitar els usos i activitats a l’espai natural, declarant-la zona de seguretat i prohibint-ne les activitats cinegètiques.

Les basses del Terrisser de Figueres és una zona de poc més d’una hectàrea, al nordoest de la ciutat, recollida a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya. Aquest espai era una antiga argilera i actualment té un interès cultural, paisatgístic i natural que cal preservar. “Cal valorar també la possible integració i connexió amb la ciutat perquè se’n faci l’ús més adequat i obert a tothom, per promoure itineraris didàctics i altres activitats sostenibles, a més de la seva conservació”

Més informació:
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea/lets_clean_up_europe/

MOCIÓ PER DECLARAR “FIGUERES CIUTAT AMIGA DELS CIRCS SENSE ANIMALS”

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE COMPROMÍS D’ESQUERRES PER FIGUERES PER DECLARAR “FIGUERES CIUTAT AMIGA DELS CIRCS SENSE ANIMALS”
A Figueres es desenvolupa anualment, des de l’any 2012, un Festival de Circ que es projecta a nivell internacional. En algunes edicions, l’organització del Festival ha programat espectacles amb animals, com en aquesta última, que ha exhibit un amb gossos i un altre amb gats. Som conscients de la importància d’aquest esdeveniment en la construcció de la imatge de Figueres difosa mundialment. Aquesta any, el Festival s’han convertit en un acte polèmic per aquest motiu i ha generat molta oposició d’entitats defensores dels animals, com el PACMA, LIBERA! I altres col·lectius i ciutadans. 

A Catalunya, la llei 22/2015, del 29 de juliol, de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, prohibeix expressament els espectacles de circ amb animals que pertanyen a la fauna salvatge, prenent com a antecedents els més de 100 municipis que ha havien aprovat mocions en aquest sentit. La Llei catalana també estén el seu àmbit d’aplicació als animals que no pertanyen a la fauna salvatge i en relació als altres animals utilitzats als circs, la disposició final primera de la llei 22/2015, ordena al Govern a crear l’Observatori d’avaluació de l’ús d’animals en circs, que tindrà representants dels àmbits científic i acadèmic de l’etologia, la veterinària i la zoologia, els col·legis professionals d’advocats i de veterinaris, els circs i les entitats de protecció dels animals. No obstant això,, l’Observatori d’avaluació de l’ús d’animals en circs encara no s’ha creat, però això no ha de ser obstacle per tal que l’Ajuntament de Figueres faci complir les seves ordenances.
Els dies 8 i 22 d’octubre de 2014, van tenir lloc al Parlament de Catalunya, les compareixences dels experts en contra i a favor de la proposició de llei, respectivament. Durant aquest tràmit parlamentari, tots els compareixents van coincidir des del punt de vista legal i científic que no es podia discriminar de la prohibició als animals que no pertanyen a la fauna salvatge. Així, després d’escoltar la part científica, va ser notori que si la natura no va excloure als animals domèstics del sofriment, tampoc podien els humans excloure’ls de la protecció legal. Amb caràcter previ a l’aprovació de la proposició de Llei per modificar l’article 6 del text refós de la llei de protecció dels animals, el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya va emetre per unanimitat el Dictamen 11/2015 sobre la proposició de llei, segons el qual la iniciativa legal “respon a una finalitat legítima com és la protecció dels animals”, “alhora que també s’orienta a transmetre a la ciutadania i especialment als infants un missatge educatiu basat en el valor del respecte envers els éssers vius”. 

A Figueres, des de l’oposició s’ha instat l’ajuntament a obrir un expedient informatiu per determinar si s’ha contravingut l’article 39.3.A.c de l’ordenança municipal de tinença d’animals, que considera una falta molt greu “l’ús d’animals en espectacles, si l’espectacle els pot ocasionar sofriment, pot fer que siguin objecte de burles o tractaments antinaturals o pot ferir la sensibilitat de les persones que el contemplen”. També s’han afegit a aquesta demanda les Comissions de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA’s) dels Col·legis d’Advocats catalans, que han sol·licitat a l’Ajuntament de Figueres que faci complir aquesta ordenança. 

Essent a més, que a Figueres, el Festival Internacional de Circ ha finalitzat el conveni que tenia signat amb aquest Ajuntament. Que hi ha en projecte el Museu del Circ que entre altres activitats ofereix espectacles de circ uns mesos a l’any. Davant d’un projecte que se’ns presenta com “d’excel·lència”, que requereix d’una forta dotació de recursos immobles i financers d’origen públic, creiem convenient, a falta d’una Llei catalana que s’ha de desplegar, avançar cap a una posició clara que no generi situacions ambigües respecte de la defensa i protecció dels animals, ni a situacions negatives, pel mateix fet, sobre la imatge que es transmet de Figueres a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials.

Així doncs, sent que:

Actualment i des de fa anys, estem presenciant una creixent sensibilització de la societat sobre la necessitat de protegir i respectar els animals i evitar el seu patiment innecessari. Aquest creixent interès ha de reflectir-se en els progressos per adaptar-se a aquests canvis, que si bé vénen impulsats per principis ètics i morals de no infligir patiment als animals, proporcionen paral·lelament beneficis en el benestar humà i en la col·lectivitat.

Els animals, com a éssers que senten i amb uns drets naturals a viure d’acord amb les seves característiques biològiques i necessitats etològiques que impedeixen la seva utilització per a finalitats recreatives i de diversió pels humans, han de ser defensats pel conjunt de la societat i especialment per les institucions.

És voluntat de la societat en general fomentar els valors de respecte a la natura i als éssers vius, la cura del medi ambient en totes les seves formes i l’educació basada en el respecte i la convivència responsable amb els animals. 

Per tot l’exposat, 

El Grup Municipal de Compromís d’Esquerres per Figueres, proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 

ACORDS: 

PRIMER.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Figueres amb els principis ètics, socials i mediambientals i amb el respecte a no causar patiment a les persones ni als animals. 

SEGON.- Declarar Figueres ciutat amiga dels circs sense animals.

TERCER.- Adaptar les ordenances municipals per tal de no permetre la instal·lació ni exhibició a la ciutat de Figueres d’espectacles de circ amb animals.

QUART.- Introduir els compromisos d’aquesta declaració a les ordenances municipals que corresponguin. 

CINQUÈ.- Instar el Parlament de Catalunya a crear l’Observatori d’avaluació de l’ús d’animals en circs i que tingui en consideració aquesta moció i els documents que s’esmenten.

SISÈ.- Notificar aquest acord a la comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya, a l’associació AnimaNaturalis, a LIBERA!, a la Fundació Franz Weber, al PACMA, a les CPDA’s, a totes les entitats que programen espectacles de circ i a qui es consideri adient.