Cronologia del pacte d’estabilitat al govern de CiU i el PSC

febrer del 2016 

Compromís d’Esquerres per Figueres signem un pacte d’estabilitat amb el govern de la ciutat (CiU + PSC) per a tot el mandat. No entrem al govern, no volem càrrecs de confiança. El govern accepta 32 propostes inicials que s’emmarcaran en els pressupostos fins a on sigui possible, començant per la Participació Ciutadana. El mateix dia que ho signem publiquem a la xarxa el document amb tots els punts fixats a l’acord d’estabilitat de govern. Només falta planificar i calendaritzar, i comencem a treballar via reunions de seguiment del pacte d’estabilitat. img_0412Paral·lelament negociem diverses mocions per impulsar punts de l’acord que contemplen canvis en la gestió ordinària d’habitatge, de medi ambient i la introducció de la tarifació social, que preveia començar a les llars d’infants el curs 2017-2018.

 

En aquest full de càlcul (VPA_ACORDS_GOVERN) hi ha els punts de l’acord d’estabilitat i el seu grau de compliment, fruit de la insistència del regidor de Compromís. Aquest pacte d’estabilitat, i totes les actuacions que comportava, mai es va concretar en una calendarització, d’aquí l’acusació d’incompliment -per falta de voluntat o de capacitat- que fa el regidor de Compromís davant el pressupost del govern per al 2017. Al full ACORDS_CEXF hi ha els punts de l’acord que havia de complir el govern. Al full ACORDS_GOVERN, l’acció de govern requerida al regidor de Compromís (la llegenda és a la dreta de tot)

abril 2016

Al ple del mes d’abril, el regidor de Compromís s’absté en l’aprovació de l’assumpte de personal, per incorporar el càrrec de Directora de Seguretat, cohesió i emergències socials. Això obliga l’alcaldessa a emetre el vot de qualitat per aprovar-ho.

maig de 2016

Demanem que es posi al calendari les actuacions que donaran compliment al pacte d’estabilitat.

juliol de 2016

Iniciem converses sobre la nova contracta d’escombraries. A final d’estiu donarem resposta. Demanem explicacions sobre l’amenaça de vaga dels sindicats majoritaris d’Ecoserveis i la negociació del conveni.

agost de 2016

Aportem les propostes de CExF al Pressupost de 2017. Volem dotar l’àrea d’habitatge i d’atenció social de Figueres dels recursos i del personal necessari. Perquè cal gestionar la vintena d’habitatges adquirits per dret de compra i retracte, així com les noves necessitats socials en altres àmbits. Els increments de la despesa en Serveis Socials que proposem sumen 515.000€; per a Medi Ambient, 170.000€; i la Participació Ciutadana, 208.000€; en la Millora Urbana, 1’1M€; i en Educació, 50.000; per a Promoció Econòmica, 250.000€. Incorporem a més els compromisos adquirits via moció al ple.

Establim línies de treball per negociar l’aprovació dels plecs de condicions de la nova contracta d’escombraries: creiem en una gestió sostenible, econòmicament i ambiental, per això proposem eliminar els contenidors soterrats (i el cost d’adaptació dels existents) i substituir-los per un sistema de recollida selectiva porta a porta o amb gestió de contenidors. Proposem també incrementar el risc empresarial en relació a la qualitat del servei, i millorar la prevenció per reduir la generació de residus i incrementar la recollida selectiva.

setembre 2016

Aportem les propostes de CExF a les Ordenances Fiscals de 2017. Increments 50%-200% als grans generadors de residus i distribuïdors de productes. Proposem incrementar  la taxa d’ocupació i ús de l’espai públic. El nostre objectiu és impulsar la tarifació social a tots els serveis i equipaments públics , tot i que algunes ordenances ja contemplen bonificacions en funció de la renda o de l’estructura familiar, no es considera un dret sinó un ajut.

octubre 2016

Insistim amb la calendarització dels punts del pacte d’estabilitat. Sense calendari no hi ha planificació possible del treballa realitzar.

desembre 2016

Demanem que se’ns convoqui per parlar del pressupost. No entenem que encara no hi hagi una proposta que poguem estudiar

A final de mes comença la vaga dels treballadors d’Ecoserveis. Exigim que es desencalli la negociació del conveni i fem costat als vaguistes i a les seves reivindicacions.

gener 2017

Reconeixem que no hi ha la voluntat del govern adequada per impulsar les mesures acordades en el pacte d’estabilitat. Alertem que la despesa social ha d’incrementar-se en 515.000€ per cobrir les polítiques iniciades. Des del mes d’agost de 2016 l’alcaldessa i el regidor Masquef coneixen les demandes de CExF en aquest sentit. Som conscients de que complir les nostres demandes exigeix retallar despesa d’altres partides. Estem disposats a negociar amb Marta Felip. Pere Casellas (PSC) i Manuel Toro (Unió) demanen que s’acordi el pressupost amb Òscar Vergés (CExF) però no hi ha diàleg des del mes de desembre de 2016, incomplint novament els acords de funcionament del pacte d’estabilitat.

Trenquem el pacte d’estabilitat immediatament després que es trenqui unilateralment el govern de CiU i de PSC. La negociació del pressupost no s’havia iniciat, la negociació de la nova contracta d’Ecoserveis havia quedat aturada. Marta Felip havia tancat portes. Davant aquesta incapacitat negociadora no veiem viable pactar el pressupost. Proposem un govern d’esquerres, que no és viable numèricament però sí des de la necessitat d’un canvi de rumb en les polítiques municipals i en la forma de gestionar-les.

abril 2017

Votem en contra del pressupost del govern que s’ha consensuat amb el vot favorable d’ERC. S’aproven amb l’abstenció de CUP, PP, C’s i els dos regidors no adscrits. Votem a favor de les esmenes de caire social que es presenten al ple perquè som conscients dels dèficits socials del pressupost amb la confiança de que s’executin. El problema, novament, és de confiança: per la poca voluntat de complir acords que veiem en aquest govern.