Compromís d’Esquerres vol recuperar els projectes de reutilització de l’aigua de Figueres

  • Prioritza que es resolgui el tractament terciari a la depuradora de Figueres i es garanteixi el cabal ambiental de la Muga en el tram de Pont de Molins a la desembocadura
  • S’incrementaria la garantia d’abastament davant de futurs episodis de sequera, aportant fins a 4,8 Hm3/any d’aigua regenerada per al reg agrícola, la recàrrega d’aqüífers i la garantia del cabal ambiental de La Muga
  • Suggereix incorporar al POUM els terrenys per a la futura EDAR, una obra projectada pel Govern a la comarca

Compromís d’Esquerres per Figueres (CExF) ha proposat als diferents grups polítics a l’ajuntament recuperar els projectes existents per a l’aprofitament de l’aigua regenerada de la depuradora, amb l’objectiu d’incrementar les garanties d’abastament actuals a Figueres i als municipis que depenen de l’embassament de Darnius-Boadella.

El representant de CExF en el Consell d’Administració de Fisersa, Emili Santos, recorda que “l’any 2007 l’Ajuntament de Figueres va signar un conveni comprometent-se a aportar els terrenys per a la construcció de la nova EDAR i que durant la darrera sequera la conca de la Muga va ser la primera en entrar en situació d’excepcionalitat i l’última a sortir-ne i que es va arribar a la situació d’emergència”. A més, les previsions de nous episodis de sequera i l’increment de la demanda, “fan necessari executar com abans millor les actuacions programades, ja que el de la Muga és el sistema més fràgil de les conques internes de Catalunya”.

En aquest sentit, Santos demana una acció unitària davant del govern català perquè resolgui el problema del tractament terciari a l’actual depuradora (EDAR) de Figueres, assegurant el compliment de la directiva Marc de l’Aigua i evitant així la imposició de sancions per part de la Unió Europea. Santos assegura que no es pot renunciar a l’objectiu de construir una nova EDAR, fora del casc urbà de Figueres, amb una canalització que permeti bombar l’aigua regenerada fins la resclosa de Pont de Molins, o al canal de reg agrícola que es consideri adequat, per a facilitar-ne la reutilització. A més, partint de la hipòtesi que la nova EDAR de Figueres, projectada a Vilatenim, no es farà en uns quants anys, des de CExF es demana que la Generalitat valori fer aquesta obra des de l’actual EDAR. No obstant això, s’ha remarcat la necessitat d’incloure la previsió d’aquesta infraestructura -i els terrenys que hauria d’ocupar- en el Pla d’Ordenació Urbana Municipal que s’està desenvolupant a Figueres i que ha de recollir la planificació dels propers anys.


Santos recorda que el Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya vigent, i també el pendent d’aprovar per al període 2016-2021, contemplen diverses actuacions per a l’obtenció de recursos addicionals al sistema d’abastament en alta, en àmbits com la millora de l’eficiència del reg agrícola; la reutilització de les aigües residuals depurades de l’EDAR de Figueres per a recàrrega d’aqüífers, noves explotacions subterrànies i suport al canal de la dreta amb cabals regenerats (amb una aportació complementària al sistema de 4,8 Hm3/any); i la reutilització a la depuradora de Roses per donar suport al canal de l’esquerra de la Muga (amb una aportació estimada de fins a 2,6 Hm3/any). Tot i això, Santos ha criticat que el nou Pla de Gestió no s’hagi fixat com a objectiu l’assoliment del cabal ambiental de la Muga “un cabal que s’hauria de prioritzar amb l’aportació d’aigua procedent de l’EDAR de Figueres”.

Des de CExF es veu necessari obrir de nou el debat, i optar per les actuacions més eficients des de la perspectiva econòmica i ambiental. “Tenint present que l’agricultura representa un consum del 76% del total de la demanda d’aigua del sistema i que coincideix amb els mesos d’estiu, època en la que hi ha menys disponibilitat d’aquest recurs, cal assegurar que, en cas d’una sequera greu, no calgui aplicar restriccions al regadiu i al cabal ambiental per garantir el consum domèstic”, afegeix Santos.