Compromís d’Esquerres vol que Figueres abandoni l’ús del glifosat als espais públics

Compromís d’Esquerres per Figueres (CExF) ha presentat una moció per debatre i sotmetre a votació al proper ple de l’Ajuntament, el 6 de juliol, per erradicar definitivament l’ús del glifosat als espais públics -carrers, parcs i jardins- de Figueres, així com per assolir la transició cap a una gestió ecològica de la jardineria municipal, que afectaria també l’ús dels plaguicides.
El glifosat és un potent herbicida no selectiu que s’ha usat de forma generalitzada, tant a les àrees urbanes com a l’agricultura, per a l’eliminació de la vegetació espontània. L’Organització Mundial de la Salut ha classificat el glifosat com un element “possible cancerígen” i s’associa a nombrosos efectes sobre la salut humana, la progressiva contaminació dels aqüífers i les masses d’aigua superficial, així com sobre els fongs i bacteris del sòl, la fauna i la flora silvestres, i sobre els conreus i el bestiar.


Tot i que a Figueres s’ha reduït el seu ús des de fa uns anys, encara se segueix utilitzant com herbicida donada la dificultat d’actuar amb altres tècniques en determinats espais. El portaveu de CExF, Òscar Vergés assenyala que “hem d’adoptar altres mètodes no nocius per a la salut de les persones, o decidir no actuar i conviure amb la vegetació espontània, que no deixa de ser una qüestió estètica tot i els danys que ocasionen les herbes que creixen entre els panots, als racons i a les esquerdes de l’asfalt”.

Des de CExF s’ha consultat el Servei de Parcs i Jardins de Figueres, i són conscients de que se n’ha reduït l’ús progressivament i s’han introduït sistemes alternatius per eliminar les herbes, com són els desbroçaments, i també d’altres mètodes per al control de plagues d’insectes i fongs “però hem de fer un esforç més per erradicar aquest producte de forma definitiva, així com d’altres plaguicides amb components tòxics per a la salut de les persones -insisteix Vergés- i avançar cap a una jardineria totalment ecològica que no contamini el nostre entorn”.
Aquesta moció per a l’erradicació del glifosat contempla que s’abandoni el seu ús en un termini de sis mesos i s’adoptin altres mètodes de manteniment i eliminació de la vegetació espontània. També s’insta l’ajuntament a seguir revisant el model de manteniment dels parcs i jardins per assolir una jardineria ecològica, i estudiar alternatives viables, i dotar els treballadors i les empreses contractades de la formació necessària per aconseguir aquests objectius, així com per a la informació adequada en aquells llocs on es facin tractaments.