Compromís d’Esquerres vol impulsar la tarifació social als serveis públics de Figueres

El grup municipal de Compromís d’Esquerres per Figueres presenta una moció, al proper ple de l’ajuntament, perquè s’aprovi un sistema de tarifació social sobre els preus públics municipals dels serveis, equipaments i activitats de la ciutat.
“D’aprovar-se aquesta moció, suposarà un pas més cap a una societat més justa i menys desigual davant l’accés als serveis públics que ofereix l’ajuntament” assegura el regidor Òscar Vergés. Així mateix, confirma que així es dóna llum verda a un dels punts prioritaris de l’acord a què van arribar el govern de Figueres i Compromís d’Esquerres per a l’estabilitat pressupostària i d’acció de govern, el febrer d’aquest any.

La moció presentada acorda impulsar un sistema de tarifació social sobre els preus públics municipals dels serveis, equipaments i activitats que presta l’ajuntament de Figueres. Es pretén que aquest sistema de tarifació s’ajusti a la renda individual o familiar de cada persona, constituint un criteri polític central des de la perspectiva de la redistribució de la riquesa, tenint en compte criteris de renda i de situació personal i familiar.

Per fer-ho possible, es vol crear una comissió mixta, amb representants dels diferents grups municipals i tècnics municipals, amb els objectius de desenvolupar una proposta de tarifació social sobre els preus públics i que s’elabori un Reglament de subvencions per a les persones o famílies que tinguin dificultats econòmiques per complir amb les seves obligacions tributàries municipals.

Des de Compromís d’Esquerres esperen que durant l’any 2017 ja es podran implementar preus socials en àrees com ensenyament -a les llars d’infants- i a cultura -als espectacles-, i esperen que al llarg del mandat es puguin acabar aplicant a tots els serveis i equipaments d’una forma normalitzada.