Compromís d’Esquerres per Figueres vol que es faci seguiment i difusió de les mocions aprovades pel Ple de l’Ajuntament

El regidor de Compromís d’Esquerres per Figueres, Òscar Vergés, presenta una moció perquè l’Ajuntament de Figueres millori la transparència en el compliment de les mocions aprovades en els plens municipals.

Enllaç a la moció (PDF)

El grup municipal de Compromís d’Esquerres demanarà -al proper ple ordinari- que els grups polítics i la ciutadania rebin la informació sobre el desenvolupament i el compliment dels acords que s’aproven amb les mocions presentades al Ple. El regidor recorda que les mocions són compromisos que s’han de complir per no perdre credibilitat institucional. D’aprovar-se aquesta moció, el govern informarà del grau de compliment de les mocions a la Junta de Portaveus amb una periodicitat trimestral, i al Ple anualment.

La moció de Compromís també insta a que es publiquin al web municipal, des d’inici del mandat, totes les mocions aprovades i el seu estat de compliment. Vergés assenyala també que “les mocions que presentem els grups polítics han de figurar a l’ordre del dia dels plens, com vam acordar tots els membres de la Junta de Portaveus el passat mes de novembre” i que tot plegat donarà major transcendència a l’activitat política dels representants electes, inclòs el govern.

El regidor de Compromís assegura que aquest pas millorarà la transparència i l’accés a la informació que genera l’activitat del Ple: “ara la pàgina web municipal publica l’activitat política amb alguns dèficits, no n’hi ha prou amb publicar linealment les actes i els ordres del dia del Ple, sinó que ha d’haver-hi una jerarquització, i que sigui tan completa com es pugui. És important avançar en aquests aspectes per quan tinguem desenvolupats els òrgans i les eines de participació ciutadana”.