ACORD D’ESTABILITAT – 26/02/2016

D’una banda na Marta Felip Torres, en nom del Grup municipal de Convergència i Unió.

De l’altre en Pere Casellas Borrell en nom del Grup municipal socialista.

De l’altre en Xavier Monfort Peligero, en nom del Grup municipal de Compromís d’esquerres per Figueres

Acorden signar el següent:

PACTE D’ESTABILITAT ENTRE EL GOVERN DE COALICIÓ FORMAT PER CiU I PSC-CP i CExFPEL MANDAT 2015 – 2019

Fruit de les eleccions del passat dia 24 de maig de 2015 en va resultar una composició del consistori de Figueres amb una gran fragmentació, amb set formacions polítiques amb representació, sense que cap d’elles s’acostés a obtenir la majoria absoluta del nombre de regidors. L’aritmètica resultant feia molt difícil,no només que cap grup polític pogués governar en solitari, sinó fins i tot, queamb qualsevol combinació de sumes entre dues formacions s’aconseguís. Davant aquesta situació, els grups municipals de Convergència i Unió (CiU) i del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) varen arribar a un acord que els va permetre formar govern, però sense poder garantir l’estabilitat, objectiu que consideren convenient assolir per tirar endavant l’acció de govern durant el mandat. És per això, que han proposat al grup municipal de Compromís d’Esquerres per Figueres (CExF) l’establiment d’un acord que permeti garantir la governabilitat municipal fins al final del mandat.

CExF considera que el temps de les majories absolutes ha finalitzat i que s’ha obert una nova etapa basada en el diàleg i la conveniència d’aconseguir consensosper a formar governs. Aquesta nova etapa no només no s’ha deconsiderar negativa, sinó que és la millor forma de garantir que les posicions minoritàries puguin influir en l’acció política i que, d’aquesta manera, la representació política s’ajusti millor a la diversitat social i a la pluralitat política. És per això que CExF ha acceptat la proposta d’aprofundir en les possibilitats de col·laborar amb el govern municipal per arribar a un pacte destinat a garantir l’estabilitat del govern de l’Ajuntament de Figueresque permeti afrontar els reptes que el municipi i els seus ciutadans i ciutadanes demanden.

Aquestes converses han permès arribar a l’acord que es transcriu, fonamentat en les mesures i accionsque es detallen i que els signants es comprometen, a través de les seves signatures i nom dels grups municipals que representen, a respectar:

Continua la lectura de ACORD D’ESTABILITAT – 26/02/2016